กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

                                                                     Vi (1).gif

  ตารางคำนวณวิกฤต 7 ระดับ ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4

 28 ธ.ค.55 หนังสือที่ สธ 0209.03/ว596 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost สำหรับหน่วยบริการระยะที่ 2  กำหนดการ

 25 ธ.ค.55  คู่มือการตรวจสอบหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน แบบฟอร์มระบบควบคุมภายใน แบบ Excel

 12 ธ.ค. 55 กำหนดการอบรม ตามโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนฯ ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555

12 ธ.ค. 55  หนังสือที่ สธ 0209.03/ว 560  เรื่องแนวทางการตรวจสอบหน่วยบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังและการบริหารจัดการปี 2556  <Download>  รายชื่อโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินจำนวน 175 แห่ง  Download

 11 ธ.ค. 55 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555  ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ แบบตอบรับ กรุณาส่งแบบตอบรับ ทาง email : higmoph@gmail.com หรือ  โทรสาร : 0 2590 1568 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2555  แบบสำรองจองห้องพัก ติดต่อเรื่องที่พักโรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ที่คุณอัจฉรา 0863741137

ชี้แจงผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุน ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่นำสำหรับการฝึกอบรมโปรแกรมต้องใช้ MSoffice 2010 เท่านั้น

 6 ธ.ค. 55 คู่มือการตรวจสอบหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน แบบฟอร์มระบบควบคุมภายใน  การตรวจวิเคราะห์หน่วยบริการโดยผู้บริหารทางการเงิน CFO  บทสรุปผู้บริหารการตรวจสอบ  การตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชี

 6 ธ.ค. 55  เอกสารนำเสนออ.วรรณ ประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์

 6 ธ.ค. 55  รายชื่อโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินจำนวน 175 แห่ง  Download

 4 ธ.ค. 55 หนังสือที่ สธ 0209.03/ว 538 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งเวียนคำสั่งแต่งคณะทำงานศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต และเชิญเข้าอบรมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนฯ  ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555  ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ แบบตอบรับ กรุณาส่งแบบตอบรับ ทาง email : higmoph@gmail.com หรือ  โทรสาร : 0 2590 1568 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2555  แบบสำรองจองห้องพัก

 4 ธ.ค. 55 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยบริการระดับเขต

 4 ธ.ค. 55  เอกสารนำเสนอ ประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์

คำเตือน หน่วยบริการที่ส่งข้อมูลงบต้นงวดปีงบประมาณ 2556 ต้องส่ง Webฐานข้อมูลปี 2556 หรือ http://hfo56.cfo.in.th  ถ้าส่งข้อมูลผิดปีฐานอาจจะทำให้ข้อมูลงบทดลองของปี 2555 หายไปทั้งปี

 ประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลทดลองปี 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2555) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงินและวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน  

30 พ.ย. 55 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยบริการระดับเขต หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ

29 พ.ย. 55  หนังสือเชิญประชุม ผู้แทนโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน วันที่ 3 ธันวาคม 2555  แบบสำรองจองห้องพัก โรงแรมริชมอนด์  กำหนดการ

28 พ.ย. 55

ด่วน!!       ขอเชิญ  ผู้แทน โรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  จำนวน  1  ท่าน    เข้ารับฟังการชี้แจงคู่มือการตรวจสอบหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินในวันที่ 3 ธ.ค. 55  เวลา 9.00 น. - 16.30 น.  ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2  ชั้น 4  โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี   แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ส่งทาง higmoph@gmail.com

     -  รายชื่อโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินจำนวน 175 แห่ง   <<DownloaD>>

      หมายเหตุ   หนังสือเชิญประชุม  อยู่ระหว่างดำเนินการ 

27 พ.ย.   55        

      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unitcost สำหรับหน่วยบริการ ระยะที่ 2   ในวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555  ณ รร.เดอะทวินทาวเวอร์  กรุงเทพฯ  ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

-  หนังสือ สธ0209.03/ว500  ลว. 26 พ.ย. 55      <<download>>

-  รายชื่อหน่วยบริการ   <<download>>

-  แบบสำรองห้องพัก รร. เดอะทวินทาวเวอร์      แผนที่รร.     <<download>>

     และโปรดส่งแบบตอบรับเพื่อยีนยันเข้าร่วมอบรมฯ  ทาง email : higmoph@gmail.com    หรือ  โทรสาร : 0 2590 1568   ภายในวันที่  4  ธ.ค. 55

 

     

แบบฟอร์มรายชื่อคณะทำงานต้นทุนระดับเขต

5 พ.ย. 55

ด่วนที่สุด  ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ส่งข้อมูลต่อไปนี้

- ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน สิทธิข้าราชการ/สิทธิประกันสังคม/สิทธิUC   ปี 2555 (ต.ค.54-ก.ค.55)

- ข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคลากรปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.54-30ก.ย.55)

  ตามหนังสือ สธ0209.03/ว487  ตามแบบฟอร๋มนี้  <<DownloaD>>  เพิ่มคำจำกัดความของค่าใช้จ่ายบุคลากรให้แล้ว

และส่งกลับมาที่ Email : higmoph@gmail.com    ภายในวันที่  8 พ.ย. 55

29 ต.ค.55  แบบฟอร์มรายชื่อคณะทำงานตรวจสอบบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน <<ดาวโหลด>> คำสั่ง Auditor&CFO

17 ต.ค. 55 ประกาศกระทรวงเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินของหน่วยบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

10 ต.ค. 55  ตารางคำนวณวิกฤต 7 ระดับ ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3

ประกาศ  กำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2555 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลด โปรแกรม GL56  และผังบัญชี / กรอบการบันทึกบัญชี สามารถ Download ได้ที่ หน้า ดาวน์โหลด Web ฐานข้อมูลปี 2556 หรือ http://hfo56.cfo.in.th

 

2 ต.ค. 55                    

 

                              
ด่วน   แจ้ง นพ.สสจ.ทุกจังหวัด  เรื่องการส่งผลประเมินแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติประจำปี 2555 เรื่องตัวชี้วัด FAI และ ตัวชี้วัด UnitCost  ไตรมาส 4/2555  ภายในวันที่  10 ต.ค.55    ตามหนังสือที่ สธ 0209.03/ว96 ลว.27 มี.ค.55  <<Download>>

11 ก.ย. 55   เอกสารการนำเสนอโครงการพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข <<<Download>>>>  ผังบัญชีภาคสุขภาพ2556

      

   7 ก.ย. 55 แจ้ง นพ.สสจ.ทุกจังหวัด   เรื่อง  ติดตามการส่งผลประเมินแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติประจำปี 2555 เรื่อง  ตัวชี้วัด FAI และตัวชี้วัด Unitcost ไตรมาส 3/2555        <<<Download>>>
                     

24 ส.ค. 55 ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานตรวจสอบบัญชี (Auditor) และต้นทุนบริการ (Unit Cost) 4 ภาค (เขต 4,15-18) ระหว่างวันที่ 10 -14 กันยายน 2555 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ให้จองห้องพักที่

1. โรงแรมซันสไมล์ รีสอรืท อ.ศรีสำโรง (ห่างจาก รพ. 1.5 กม. เป็นบังกะโล 10 หลัง) ค่าห้องพักเดี่ยว-คู่ รวมอาหารเช้า 550 บาท ติดต่อจองห้องพักที่ คุณแอน 055-682010

2. โรงแรมสุโขทัยรีสอร์ท อ.ศรีสำโรง (ห่างจาก รพ. 3.5 กม.มี 80 ห้อง) ค่าห้องพักคู่ 700 บาท ค่าห้องพักเดี่ยว 600 รวมอาหารเช้า ติดต่อจองห้องพักที่คุณ ปราณี 055-681696 ถึง 700, 089-2704959

3.โรงแรมสวรรคบุรี อ.สวรรคโลก (ห่างจาก ร.พ. 16 กม. มี 10 ห้อง ให้จองก่อนสิ้นเดือน ส.ค.55)  ค่าห้องพักคู่ 900 บาท ค่าห้องพักเดี่ยว 800 บาท รวมอาหารเช้า ติดต่อจองห้องพักที่คุณสุธารัตน์ 055-644197-9, 087-3126767 

แจ้งทางโรงแรมว่าเป็นโครงการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ให้ผู้เข้าอบรมแจ้งกลุ่มประกันสุขภาพด้วยว่าเลือกจองห้องพักที่ใดทางโทรสาร 02-5901568 หรือทาง higmoph@gmail.com เพื่อจะได้ประสานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จัดรถรับ-ส่งระหว่างการอบรม

23 ส.ค. 55  คู่มือบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด่วน ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมสังเกตุการณ์ โครงการพัฒนาระบบบัญชี ให้แจ้งรายชื่อด่วน ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555  สำหรับผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ต้องจ่ายเงินค่าอาหารวันละ 500 บาท และไม่ได้รับเอกสาร แต่สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเวป

หนังสือเชิญประชุม โครงการพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ รุ่น 1  รุ่น 2  รุ่น 3

 10 ส.ค. 55  เชิญประชุม โครงการพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือเชิญอยู่ระหว่างดำเนินการ กรุณาแจ้งรายชื่อโดยทางโทรสาร 0 2590 1568 หรือ higmoph@gmail.com ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเป็นผู้จัดทำบัญชีของจังหวัดและหน่วยบริการเท่านั้น ประกอบ สสจแห่งละ 1 คน, รพศ./รพท.แห่งละ 2 คน, รพช.แห่งละ 1 คน   

รุ่น 1

เขต 6-8, 10-12 วันที่ 27 -28 สิงหาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
รุ่น 2 เขต 13-18 วันที่ 29 -30 สิงหาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
รุ่น 3 เขต 1-5,9 วันที่ 3-4 กันยายน 2555 โรงแรมปทุมธานีเพลส  แบบฟร์อมจองห้องพัก

ประกาศ วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลทดลองปี 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงินและวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน  

25 ก.ค. 55        แจ้ง นพ.สสจ. ทุกจังหวัด  เรื่อง  การส่งผลประเมินแนวทางการตรวจสอบราชการและนิเทศงานกรณีปกติประจำปี 2555 เรื่องตัวชี้วัด FAI และตัวชี้วัด Unit cost ไตรมาส 3/2555   Download   ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555      

   15 มิ.ย. 55  ตารางคำนวณวิกฤต 7 ระดับ ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2

แจ้ง จังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  ส่งผลประเมินแนวทางการตรวจสอบราชการและนิเทศงานกรณีปกติประจำปี 2555 เรื่องตัวชี้วัด FAI และตัวชี้วัด Unit cost ไตรมาส 2/2555   ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 55   เพื่อสรุปและประมวลผลต่อไป   

8  มิ.ย. 2555    

                                                 

ปทุมธานี // พระนครศรีอยุธยา // ชัยนาท // อ่างทอง // สุพรรณบุรี // สมุทรสาคร // นครศรีธรรมราช // พัทลุง // ตรัง // พังงา // ปัตตานี // สงขลา // สตูล // กระบี่ // ชลบุรี // ตราด // ระยอง // บึงกาฬ // หนองบัวลำภู // อุดรธานี // นครพนม // อุบลราชธานี //  เชียงใหม่ // ลำปาง // ตาก // เพชรบูรณ์

 แจ้ง สสจ.ทุกจังหวัด เรื่อง  ข้อเสนอการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติประจำปี 2555  เรื่องตัวชี้วัด Unit Cost           >>>          download

 

 29 พ.ค.55  ขอความร่วมมือจังหวัดที่ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานตรวจสอบบัญชี (Auditor)  และการจัดทำต้นทุนบริการ (Unit Cost) 4 ภาค (เขต 10,11,12,13,14)  ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  ณ  โรงพยาบาลเลย  จังหวัดเลย  ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะผู้ตรวจสอบบัญชีจังหวัดละ 2 ท่านเท่านั้น ไม่รับผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ เนื่องจากห้องประชุมของโรงพยาบาลมีขนาดเล็ก

 ขอความร่วมมือหน่วยบริการ ตอบแบบสอบถาม กรุณส่งแบบสอบถามกลับที่ higmoph@gmail.com      

22 พ.ค. 55

ขอให้จังหวัดดังต่อไปนี้     ปทุมธานี    พระนครศรีอยุธยา   ชัยนาท   อ่างทอง  ปราจีนบุรี   นครปฐม   ราชบุรี   สุพรรณบุรี   ประจวบคีรีขันธ์   สมุทรสงคราม   สมุทรสาคร  

นครศรีธรรมราช   พัทลุง   ตรัง   พังงา   ปัตตานี   สงขลา   สตูล   กระบี่   ชลบุรี   ตราด   ระยอง   บึงกาฬ   หนองบัวลำภู   อุดรธานี   นครพนม   มุกดาหาร   กาฬสินธุ์  

ร้อยเอ็ด   ยโสธร   ศรีรสะเกษ   อุบลราชธานี   เชียงใหม่   ลำปาง   ลำพูน   เชียงราย   น่าน   แพร่   ตาก   พิษณุโลก   เพชรบูรณ์   กำแพงเพชร

ส่งผลประเมินแนวทางการตรวจสอบราชการและนิเทศงานกรณีปกติประจำปี 2555 เรื่องตัวชี้วัด FAI และตัวชี้วัด Unit cost ไตรมาส 2/2555    ภายในวันที่ 31 พ.ค. 55

เอกสารดาวน์โหลด อ.ดิชพงค์ พงศ์ภัทรชัย โครงการอบรม CFO

แจ้งผู้เข้ารับการอบรม โครงการ CFO  ไม่ต้องนำ Notebookและเครื่องคิดเลขมาในวันอบรม

 18 พ.ค. 55 แจ้งผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานตรวจสอบบัญชี (Auditor)  และการจัดทำต้นทุนบริการ (Unit Cost) 4 ภาค (เขต 10,11,12,13,14)  ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  ณ  โรงพยาบาลเลย  จังหวัดเลย   ให้จองห้องพักที่ โรงแรม เลยพาเลซ  โทรศัพท์  042815668-73

แจ้ง นพ.สสจ. ทุกจังหวัด   เรื่อง  การส่งผลประเมินแนวทางการตรวจสอบราชการและนิเทศงานกรณีปกติประจำปี 2555 เรื่องตัวชี้วัด FAI และตัวชี้วัด Unit cost ไตรมาส 2/2555 DownloaD

 ประกาศ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลทดลองปี 2555 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2555) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน 

ประกาศ ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการเงินระดับจังหวัด (Capacity Building of Provinced CFO)   รุ่น 2, รุ่น 3, รุ่น 4     ให้ตรวจสอบระยะเวลาที่เข้าอบรมให้เรียบร้อย  ทั้งนี้หากท่านไม่สามารถเข้ารับการอบรมไม่ครบ 80 %   จะไม่ได้รับวุฒิบัตรเมื่อสิ้นสุดการอบรม  ดังนั้นขอให้ประสานกับผู้จัดการอบรมเป็นการด่วน กลุ่มประกันสุขภาพ  0-2590-1575, 0-2590-2416 คุณอมรรัตน์  0897793168, 0-2590-1797

 24 เม.ย. 55  หนังสือที่ สธ 0209.03/ว 131(สสจ), /ว132(โรงพยาบาล) ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในการจัดทำต้นทุนของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ   ประกาศเลื่อนกำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2555  ภายในวันที่  27 เมษายน 2555

ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการเงินระดับจังหวัด(Capacity Building of Provinced CFO) ทั้ง 4 รุ่น จองห้องพักที่ รร.ริชมอนด์ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2555 เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัด

ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น CFO ของจังหวัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการเงินระดับจังหวัด (Capacity Building of Provinced CFO)  ตามคำสั่งที่  680/2554   /  2681/2554   กำหนดการอบรมโครงการ     ตารางการอบรมฯหลักสูตรฯ รุ่น 2-4      รายละเอียดหลักสูตร

รุ่นที่ 1

วันที่ 23 - 27 เม.ย. 55

ณ รร.ริชมอนด์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หนังสือเชิญฯ / ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 2

วันที่ 14 - 18 พ.ค. 55

ณ รร.ริชมอนด์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หนังสือเชิญฯ / ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 3

วันที่ 21 - 25 พ.ค. 55

ณ รร.ริชมอนด์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หนังสือเชิญฯ / ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 4

วันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 55

ณ รร.ริชมอนด์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หนังสือเชิญฯ / ใบจองห้องพัก

 

 

 

 

                                    หมายเหตุ - ให้ผู้เข้าอบรมนำ  Notebook  และเครื่องคิดเลข  มาในวันอบรมด้วย

                                                  - โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ มายังกลุ่มประกันสุขภาพ ภายใน วันที่ 10 เม.ย. 55  ทางโทรสาร 0 2590 1568

                                                     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2590 2416 , 0 2590 1575

ขอเชิญ  ประชุมทางไกล E – Conferenceเรื่อง นโยบายการดำเนินงาน“อุบัติเหตุฉุกเฉิน ๓  กองทุน” โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูง  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไปหมายเหตุ :  ขอให้เจ้าหน้าที่สารสนเทศทำการทดสอบระบบ เวลา ๑๐.๓๐น.  

หนังสือ แจ้งแนวทางการกำหนดนิยามการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
<<DownloaD>>

 

         แจ้ง สสจ.ทุกจังหวัด  เรื่องการส่งผลประเมินแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติประจำปี 2555 เรื่องตัวชี้วัด FAI และ ตัวชี้วัด UnitCost DownloaD
     

          ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดอบรมโครงการศึกษาต้นทุนบริการ UnitCost สำหรับหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้หน่วยบริการได้มีการจัดทำต้นทุนบริการ UnitCost เป็นผลสำเร็จโดยใช้โปรแกรมมาตรฐานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดอบรมการใช้โปรแกรมมาตรฐานเพื่อการจัดทำต้นทุนบริการ UnitCost และการบริหารข้อมูลต้นทุนของหน่วยบริการ สำหรับผู้ที่ได้เข้าอบรมโครงการศึกษาต้นทุนบริการ UnitCost ในระยะที่ 1 แล้ว แจ้งกำหนดการอบรมดังนี้

        " เนื่องจากงบประมาณจัดอบรม โครงการอบรมการใช้โปรแกรมมาตรฐานเพื่อการจัดทำต้นทุนบริการ UnitCostฯ " มีจำกัด  ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งเกินกว่าโควต้าที่ผู้จัดกำหนดให้  ขอให้ท่านรับผิดชอบค่าอาหาร ในอัตราวันละ 500 บาท/คน โดยขอให้ท่านแจ้งที่หน้างาน  และทางโรงแรมจะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน เพื่อนำไปเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัด 
 
                       กลุ่มประกันสุขภาพ

หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดโครงการฯ    Download     Agenda

รุ่นที่ 1   วันที่ 12-13 มี.ค. 55   ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม  รร.ริชมอนด์  นนทบุรี

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม

ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 2  วันที่  19-20 มี.ค.55  ณ ห้องทิพย์วรรณ บอลล์รูม  รร.ริชมอนด์  นนทบุรี

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม

ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 3  วันที่ 26-27 มี.ค.55   ณ ห้องบอลล์รูม1   รร.ริชมอนด์  นนทบุรี

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม

ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 4  วันที่ 2-3 เม.ย.55   ณ รร.เดอะทวินทาวเวอร์  กทม              แผนที่โรงแรม

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม

ใบจองห้องพัก

-  ส่งรายชื่อได้ที่   Email : higmoph@gmail.com 
-  สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม
      Notebook     Ms Office 2010
      สายปลั๊กพ่วง

   ตารางการคำนวณวิกฤติ 7 ระดับ (FAI) สำหรับหน่วยบริการที่ต้องการตรวจสอบ <<Download>>  

                        วิกฤติ 7 ระดับ ไตรมาส 1/2555     <DownloaD>                คะแนนคุณภาพ   ปี 2554         <DownloaD>

 

       ประกาศ   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองปี  2555 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน

 

             แจ้งผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานตรวจสอบบัญชี (Auditor)  และการจัดทำต้นทุนบริการ (Unit Cost) 4 ภาค (เขต 5,6,7 ,8)  ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 55  ณ  โรงพยาบาลตรัง  จังหวัดตรัง   ให้จองห้องพักที่ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา  โทรศัพท์  (075) 211211 , 223223   (แจ้งทางโรงแรมว่าเป็นโครงการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง)    กำหนดการอบรมโครงการฯ

 

  โรงแรมใกล้เคียงโรงแรมริชมอนด์ >> โรงแรมพักพิงอิงทาง 025893399, โรงแรมเดอะแลคกาซี่ 025917720-7, โรงแรมรีเจ้นท์ งามวงศ์วาน 9 029525500, โรงแรมโกลเดน ดรากอน 025890130-41

  หนังสือเชิญประชุม e-Conference วันที่ 25 มกราคม 2555      File การประชุม  DownloaD

             ประกาศเลื่อนกำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2554 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2555

 16/1/2555     ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติปี 2555  เรื่องการบริหารการเงินการคลังระดับเขตโดยตัวชี้วัด FAI และ การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการระดับจังหวัดโดยตัวชี้วัด Unitcost     DownloaD     หนังสือเชิญประชุม  ใบจองห้องพัก 

 12 ม.ค. 55 การเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2555

 9 ม.ค. 55 ขอให้จังหวัดที่มี รายชื่อดังนี้ ส่งรายงานผลการประเมิน FINANCIAL ADMINISTRATION INDEX (FAI) รายโรงพยาบาล >>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

 หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลงบทดลองปีงบประมาณ 2555  กำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2554 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 

 

ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com

counter statistics