กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤษภาคม 2561>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
รายละเอียดผังบัญชีที่ตรวจสอบข้อที่ข้อย่อยที่รหัสบัญชีที่ตรวจบัญชีที่ตรวจข้อมูลที่
207012101010101.102เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ - ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)Cr
207012101010101.103เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ - เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)Cr
207012101010101.105เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)Cr
207012101010101.116เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ - วัสดุอื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)Cr
207012101010101.130เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ - อื่น ๆ(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)Cr
207012101010102.102เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)Cr
207012101010102.103เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)Cr
207012101010102.105เจ้าหนี้การค้บุคคลภายนอก-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)Cr
207012101010102.116เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุอื่น(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)Cr
207012101010102.129เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก - อื่น ๆ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)Cr
207012101020198.102เจ้าหนี้หน่วยภาครัฐ - ยาCr
207012101020198.103เจ้าหนี้หน่วยภาครัฐ- เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์Cr
207012101020198.105เจ้าหนี้หน่วยภาครัฐ-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์Cr
207012101020198.107เจ้าหนี้หน่วยภาครัฐ-วัสดุอื่นCr
207012101020198.111เจ้าหนี้หน่วยภาครัฐ-อื่น ๆCr
207012101020199.134เจ้าหนี้บุคคลภายนอก-ยาCr
207012101020199.135เจ้าหนี้บุคคลภายนอก-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์Cr
207012101020199.136เจ้าหนี้บุคคลภายนอก-วัสดุวิทยาศาสตร์Cr
207012101020199.137เจ้าหนี้บุคคลภายนอก-วัสดุอื่นCr
207012101020199.138เจ้าหนี้บุคคลภายนอก-อื่น ๆCr
207012101020199.139เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์Cr
207012101020199.140เจ้าหนี้ - อาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างCr
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com

counter statistics