กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤษภาคม 2561>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
รายละเอียดผังบัญชีที่ตรวจสอบข้อที่ข้อย่อยที่รหัสบัญชีที่ตรวจบัญชีที่ตรวจข้อมูลที่
302X12103010103.204เงินกองทุน UC - OPDBSNet
302X22103010103.205เงินกองทุน UC - IPDBSNet
302X32103010103.501เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวBSNet
302Y14301020105.229ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุน UC OPDBSNet
302Y24301020105.231ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD ใน CUPBSNet
302Y24301020105.233ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD นอก CUP ในจังหวัดBSNet
302Y24301020105.235ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD นอก CUP ต่างจังหวัดBSNet
302Y24301020105.237ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD ต่างสังกัด สป.BSNet
302Y34301020106.505ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาข่ายรายหัว กองทุนแรงงานต่างด้าว OPDBSNet
302Y34301020106.507ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาข่ายรายหัว กองทุนแรงงานต่างด้าว IPDBSNet
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com

counter statistics