กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
เกณฑ์การตรวจสอบงบทดลอง
ข้อที่เกณฑ์ในกลุ่มแม่ข่ายลูกข่าย หมายเหตุ
00คะแนนเต็ม 100.050.0รายละเอียด 
101.1ส่งงบทดลองแม่ข่าย๑ ครบถ้วน/ทันเวลา90.00.0รายละเอียดต้องส่งงบทดลองแม่ข่าย(สำคัญที่สุด)<div style="display:none">std home testing kits <a href="http://www.phuckedporn.com/page/chlamydia-signs.aspx">phuckedporn.com</a> do i have chlamydia quiz</div><div style="display:none">i had a dream my girlfriend cheated on me <a href="http://blog.linglinzhu.com/abortionpills/page/i-had-a-dream-that-my-girlfriend-cheated-on-me.aspx">should i tell my girlfriend i cheated</a> should i tell my girlfriend i cheated</div>
101.2ส่งลูกข่ายครบ๑ ครบถ้วน/ทันเวลา0.010.0รายละเอียดส่งลูกข่ายครบถ้วน<div style="display:none">want to cheat on my husband <a href="http://www.hartlandavenueschool.com/template/page/why-does-my-husband-cheat.aspx">hartlandavenueschool.com</a> why i cheat on my husband</div>
102ส่งภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป๑ ครบถ้วน/ทันเวลา5.05.0รายละเอียดส่งงบทดลองภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
200งบต้องดุล๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.010.0รายละเอียดงบทดลองยอดรวมช่องเดบิตเดือนนี้ = เครดิตเดือนนี้และยอดรวมช่องเดบิตสุทธิ=เครดิตสุทธิและ <div style="display:none">hiv causes <a href="http://www.nav-connector.com/template/page/natural-cures-for-hiv.aspx">cdc hiv symptoms</a> symptoms for hiv</div>
201ค่าสุทธิไม่ผิดด้าน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.05.0รายละเอียดค่าสุทธิไม่ผิดด้าน ในบัญชีที่ต้องมีค่า + เสมอ ยกเว้นในกลุ่มบัญชี Contra ทั้งหลาย<div style="display:none">signs of hiv positive <a href="http://jasonfollas.com/blog/page/hiv-skin-rash.aspx">jasonfollas.com</a> information on hiv aids</div>
202และสัมพันธ์กันทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.05.0รายละเอียดยอดยกมาและยกไปของงบทดลองแต่ละงวดต้องเท่ากัน<div style="display:none">beautiful women cheat <a href="http://www.riaservicesblog.net/Blog/page/women-who-cheat-on-relationships.aspx">site</a> why do women cheat on their husbands</div><div style="display:none">i had a dream my girlfriend cheated on me <a href="http://blog.linglinzhu.com/abortionpills/page/i-had-a-dream-that-my-girlfriend-cheated-on-me.aspx">blog.linglinzhu.com</a> should i tell my girlfriend i cheated</div><div style="display:none">how to cheat on your wife <a href="http://www.tracyawheeler.com/page/what-to-do-when-your-wife-cheated-on-you">tracyawheeler.com</a> what to do when your wife cheated on you</div>
203ปรับปรุงวัสดุ และยาใช้ไป ทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี10.05.0รายละเอียดปรับปรุงยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และปรับปรุงยาใช้ไป เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป <div style="display:none">catch a cheat <a href="http://www.gerarprieto.com/page/how-to-cheat-on-wife">gerarprieto.com</a> my husband cheated on me</div>
204ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจำหน่ายทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.05.0รายละเอียดปรับปรุงค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจำหน่ายทุกเดือน<div style="display:none">beautiful women cheat <a href="http://www.riaservicesblog.net/Blog/page/women-who-cheat-on-relationships.aspx">open</a> why do women cheat on their husbands</div><div style="display:none">hiv causes <a href="http://www.nav-connector.com/template/page/natural-cures-for-hiv.aspx">cdc hiv symptoms</a> symptoms for hiv</div>
205ค่าเสื่อมราคา น้อยกว่า สินทรัพย์๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.05.0รายละเอียดค่าเสื่อมราคา น้อยกว่า สินทรัพย์<div style="display:none">catch a cheat <a href="http://www.gerarprieto.com/page/how-to-cheat-on-wife">gerarprieto.com</a> my husband cheated on me</div>
206ต้องมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคลังทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี10.00.0รายละเอียดต้องมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคลังทุกเดือน<div style="display:none">std home testing kits <a href="http://www.phuckedporn.com/page/chlamydia-signs.aspx">gonorrhea treatment</a> do i have chlamydia quiz</div><div style="display:none">i cheated on my boyfriend now what <a href="http://blog.perecruit.com/template/page/i-almost-cheated-on-my-boyfriend.aspx">boyfriend cheat</a> how to get your boyfriend to cheat on you</div>
207ต้องมีการบันทึกเจ้าหนี้การค้าทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี10.00.0รายละเอียดต้องมีการบันทึกเจ้าหนี้การค้าทุกเดือน<div style="display:none">should i tell my boyfriend i cheated <a href="http://www.parentpower.com/page/i-love-my-boyfriend-but-i-cheat.aspx">i cheated on my boyfriend and told him</a> cheated on my boyfriend</div>
208ต้องมีการบันทึกค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.00.0รายละเอียดต้องมีการบันทึกค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายทุกเดือน<div style="display:none">hiv causes <a href="http://www.nav-connector.com/template/page/natural-cures-for-hiv.aspx">cdc hiv symptoms</a> symptoms for hiv</div>
301ปรับปรุงลูกหนี้ เหมาจ่าย ทุกเดือน (ลูกหนี้ต้องเป็น 0 ตั้งแต่เดือน 11 เป็นต้นไป)๓ ปรับปรุงตามนโยบายบัญชีใหม่10.00.0รายละเอียดให้ปรับปรุงตามนโยบายบัญชีงวดไตรมาสที่ ๑ เป็นต้นไป<div style="display:none">std home testing kits <a href="http://www.phuckedporn.com/page/chlamydia-signs.aspx">phuckedporn.com</a> do i have chlamydia quiz</div>
302บัญชีส่วนต่างค่ารักษาสูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุน UC กับบัญชีกองทุน UC รับล่วงหน้า ต้องมีคงเหลือเพียงบัญชีเดียว๓ ปรับปรุงตามนโยบายบัญชีใหม่10.00.0รายละเอียดโดยหลักการงบที่ได้เหมามาจะมีโอกาส มากกว่า/น้อยกว่า หรือ เท่าพอดี เท่านั้น จะ ทั้งมีทั้งมากกว่าและน้อยกว่าเวลาเดียวกันไม่ได้<div style="display:none">want to cheat on my husband <a href="http://www.hartlandavenueschool.com/template/page/why-does-my-husband-cheat.aspx">hartlandavenueschool.com</a> why i cheat on my husband</div><div style="display:none">when your wife cheats <a href="http://www.medicalcodingcourses.com/blog/your-wife-cheated-on-you.aspx">read</a> wives who want to cheat</div><div style="display:none">i had a dream that i cheated on my boyfriend <a href="http://www.ufovidmag.com/page/cheat-on-my-boyfriend">should i cheat on my boyfriend quiz</a> i cheated on my boyfriend should i tell him</div>
303ส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบทดลอง๓ ปรับปรุงตามนโยบายบัญชีใหม่10.00.0รายละเอียดข้อมูลต้องการเพื่อคำนวณต้นทุนเฉลี่ย และทำงบบริหารเพิ่มเติมให้ และติดตามโดย สำนักตรวจ<div style="display:none">should i tell my boyfriend i cheated <a href="http://www.parentpower.com/page/i-love-my-boyfriend-but-i-cheat.aspx">i cheated on my boyfriend and told him</a> cheated on my boyfriend</div><div style="display:none">i just cheated on my girlfriend <a href="http://maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com/abortionpills/page/why-do-men-cheat-on-their-girlfriends.aspx">maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com</a> i cheat on my girlfriend</div>
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com

counter statistics